GDPR edukacija

Od 25. svibnja 2018. primjenjuje se nova EU Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR (eng. General Data Protection Regulation) za ustanove i tvrtke!

Seminar je namijenjen svim osobama koje rade s osobnim podacima građana, poslovnim i klasificiranim podacima u privatnom, javnom i državnom sektoru, službenicima za zaštitu podataka, direktorima, rukovoditeljima općih, pravnih i kadrovskih poslova, referentima u kadrovskoj službi, voditeljima tajničkih poslova, direktorima sektora ljudskih potencijala, stručnim suradnicima u ljudskim resursima, članovima uprava trgovačkih društava, rukovoditeljima, članovima nadzornih odbora i administratorima informacijskih sustava.

Svakom polazniku seminara biti će izdano i uvjerenje o usavršavanju.

ULOGA SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA PREMA GDPR-U I IMPLEMENTACIJA GDPR UREDBE

O novim pravilima o zaštiti osobnih podataka i primjeni GDPR-a educirajte se na stručnom seminaru:

Educirajte se i pripremite na vrijeme!

Seminar uključuje predavanje, radionice, raspravu i studije slučajeva koje potiču sudionike na aktivni rad i razumijevanje problematike te će im po toj osnovi biti izdano i uvjerenje o usavršavanju.

Po završetku seminara polaznici će:

  • biti informirani i osposobljeni za razumijevanje i primjenu važećeg zakonodavnog okvira i propisa u radu s osobnim, poslovnim i klasificiranim podacima te u skladu s Uredbom GDPR
  • steći nova znanja o važećim međunarodnim standardima u obradi podataka i njihovoj zaštiti kao i informacijskoj sigurnosti u praksi i općenito
  • biti informirani i osposobljeni za razumijevanje i primjenu važećih zakonskih propisa u području prava na pristup informacijama, ponovne uporabe informacija i zaštite tajnosti podataka u Republici Hrvatskoj
  • biti informirani o aktualnim informacijskim rizicima i načinima zaštite od krađe i neovlaštenog otkrivanja podataka i informacija te načinima zaštite u poslovnom komuniciranju

KOTIZACIJA:
Kotizacija iznosi 1.200,00 kn + PDV, a uključuje:

  • sudjelovanje na seminaru
  • skriptu s predavanja
  • konzultacije s predavačem
  • razmjenu iskustava s kolegama
  • osvježenje u pauzi
  • uvjerenje o usavršavanju

Osigurajte svoje mjesto!
Broj polaznika je ograničen.
Rezervacije mjesta vrše se po redoslijedu primitka.

Sadržaj stručnog edukacijskog seminara:

1. Uvod u GDPR

Što se sve smatra osobnim podatkom i koje su vrste osobnih podataka?
Zakonitost obrade osobnih podataka
Obrada posebnih kategorija osobnih podataka
Načela GDPR-a
Teritorijalno područje primjene
Pseudonimizacija podataka
Profiliranje

2. Razumijevanje regulative– novosti koje donosi i razlika u odnosu na dosadašnju regulativu

Temeljna prava građana
Obveze poduzeća, obrta i ostalih pravnih subjekata
Pravo na zaborav
Pravo na ispravak
Upravljanje privolama
Pravo na prenosivost podataka
Minimizacija i zaštita osobnih podataka
Voditelj zbirke osobnih podataka i izvršitelj osobnih podataka
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Evidencija aktivnosti obrade
Sigurnosni zahtjevi
Suradnja s nadzornim tijelom: AZOP – Agencija za zaštitu osobnih podataka

3. Interni GDPR – obveze javnog i privatnog sektora

Pokretanje GDPR projekta
Procjena stanja
Procjena učinka na zaštitu podataka – DPIA (Data Protection Impact Assessment)
Izvještaj o provedenoj DPIA
Privacy by design/ Privacy by default
Određivanje prioriteta u projektu
Planiranje
Organizacijska struktura
Izvješćivanje nadzornog tijela o povredi osobnih podataka
Obavješćivanje ispitanika o povredi osobnih podataka
Povreda osobnih podataka
Kazne za povrede nacionalnih pravila /Savjeti kako izbjeći kaznu
Održavanje usklađenosti

4. Studije slučajeva / Pitanja / Rasprava